مسجد الاقصی و معراج

image: 
طبق برخی از منابع تاریخی "عبدالملک مروان"، "مسجد الاقصی" را ساخته است پس چگونه پیامبر (صلی الله علیه و آله) در زمانی که این مسجد نبوده است از آنجا به معراج سفر کرده است؟

طبق برخی از منابع تاریخی "عبدالملک مروان"، "مسجد الاقصی" را ساخته است پس چگونه پیامبر (صلی الله علیه و آله) در زمانی که این مسجد نبوده است از آنجا به معراج سفر کرده است؟

"مسجد الاقصی" یکی از مساجد مقدسی است که پیامبر (صلی الله علیه وآله) از آنجا به "معراج" سفر کردند این امر مسلم و قطعی است. برخی تصور می کنند که چنین مسجدی تا به حال وجود نداشته و این مسجد را اولین بار "عبدالملک" تاسیس نموده است؛ در حالی که چنین نیست بلکه این مسجد در همان زمان وجود داشته فقط دارای ساختمان نبوده است. مقصود مورخان قدیم هنگامی كه از مسجد الاقصی نام می‌بردند، تمام و یا قسمتی از صحنی است كه حصارها و برجها و باروها بر مبنای آن استوار است و در آن بابهایی قرار دارد كه به هنگام اسراء و معراج معروف و مشهور بوده است.(1) بنابر این مسجد وجود داشته است اما دارای صحن بزرگی بوده که برج و بارو هم داشته است ضمن اینکه وقتی خداوند در قران خویش نام این مکان را "مسجد الاقصی" گذاشته مسلم است که این مسجد وجود داشت.(2) فقط "عبدالملک" برای اینکه با "زبیریان" دشمنی داشت و چون "مکه" و "مدینه" در دست "زبیریان" بود و انان نمیخواستند به "مکه" بروند و در آنجا اعمال "حج" را به جا بیاورند "عبدالملک" دستور داد مسجدی را در صحن و حیات وسیع "مسجد الاقصی" بسازند تا مردم "شام" عوض "مکه" رفتن و "حج" در خانه خدا "مسجد الاقصی" را طواف کنند. وی نام "الاقصی" را برای آن مسجد تعیین نمود.(3) بنابر این "مسجد الاقصی" از همان اول وجود داشته و مکان مسجدی که در ان ساخته شده مربوط به "عبدالملک" بوده ولی قبل از اینکه او مسجد را بسازد این مسجد به "مسجد الاقصی" مشهور بوده است. طبق برخی از گزارشات "مسجد الاقصی" در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) محل عبادت بوده است و مردم به چشم یک مکان عبادی به این مکان نگاه می کردند. برخی بنای این مسجد (محل عبادت) را در زمان حضرت داوود (علیه السلام) می دانند. برخی نیز ساخت آن را به حضرت سلیمان (علیه السلام) نسبت می دهند. "ابن عبری" می گوید حضرت سلیمان (علیه السلام) در سال چهارم پادشاهیش "مسجدالاقصی" را ساخت.(4) "دینوری" در "اخبار الطوال" می گوید حضرت داود (علیه السلام) ساختمان مسجد "بیت المقدس" را شروع کرد ولی پیش از تمام شدن آن درگذشت و حضرت سلیمان (علیه السلام) آن را تمام کرد.(5) حتی برخی سازنده "مسجد الاقصی" را حضرت یعقوب (علیه السلام) دانسته اند. "ابن کثیر" می گوید در بین اهل کتاب معروف است که "مسجد الاقصی" را حضرت یعقوب (علیه السلام) تاسیس کرد.(6) "سمعانی" بنای مسجد را به "کورش" نسبت می دهد.(7) این بنا پس از بنای "سلیمان" نبی و تخریب آن توسط "بخت النصر" است.

پی نوشت ها:

1. حمیدی، تاریخ اورشلیم، امیرکبیر، ۱۳۸۱ش، تهران، ص 184-185.

2. اسراء/1.

3.تاریخ یعقوبی، دار صادر، بی تا، بیروت، ج 2 ص 261.

4. تاریخ مختصر الدول، ابن العبری، ترجمه، آیتی، انتشارات علمی فرهنگی، 1377ش، تهران، ص40.

5.دینوری، اخبارالطوال، ترجمه، مهدوی دامغانی، نشر نی، 1371ش، تهران، چاپ چهارم، ص21.

6. ابن کثیر، البدایه و النهایه، دارالفکر، 1407ق، بیروت، ج1، ص163.

7. سمعانی، الانساب، دائرة المعارف العثمانیه، 1382ق،حیدرآباد، ج12، ص390.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: