بنی کلاب

image: 
کلب به معنی سگ است چرا قبیله بنی کلاب را به این نام خواندند؟

کلب به معنی سگ است چرا قبیله بنی کلاب را به این نام خواندند؟

قبیله "بنی کلب" یا "بنی کلاب" یکی از قبایل بزرگ و مهم عرب است که به شجاعت و رزم اوری و جنگجویی در نبردها شهرت داشتند از این رو وقتی حضرت علی (علیه السلام) به برادرش "عقیل" که در علم انساب شناسی و قبیله شناسی عرب ماهر بود فرمود همسری برای من پیدا کن که فرزند دلیر و شجاعی به دنیا اورد از این رو "عقیل"، "فاطمه بنت حزام" که همان "ام البنین" باشد را از قبیله "بنی کلاب" به حضرت معرفی کرد و آن بانوی گرامی فرزندان بسیار شجاع و بی باکی را برای حضرت علی (علیه السلام) به دنیا آورد که یکی از آنان حضرت عباس (علیه السلام) است.(1) همچنین نام "کلاب" در بین مردان قریش و اجداد پیامبر (صلی الله علیه وآله) هم دیده میشود "قصی بن کلاب" از اجداد پیامبر (صلی الله علیه وآله) و قریش محسوب می شوند.(2) اما نام کلاب و بنی کلب چه معنایی دارد؟ در کتب لغت معانی مختلفی برای کلاب آمده است. برخی گفتند بنی کلاب نام قبیله ای بزرگ از اعراب است.(3) برخی بر این باورند که کلاب نام آبی است که بین یمامه و بصره بوده است و دو واقعه مهم در آنجا رخ داد که کلاب اول و کلاب دوم نام گرفت.(4) برخی هم آن را جمع کلمه کلب (سگ) میدانند.(5)

پی نوشت ها:

1. ابن عنبه، احمد، عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، انصاریان، 1385ش، قم، ج 1 ص 356.

2. یعقوبی، تاریخ، ترجمه ابراهیم آیتی، انتشارات علمی فرهنگی، 1371ش، تهران، 1 ص 304 ترجمه.

3. ابن درید ازدی، اشتقاق، مکتبة الخانجی، 1378ق، قاهره، ص 20.

4. یاقوت حموی، معجم البلدان، دارصادر، 1995ق، بیروت، ج 4 ص 472.

5. فرهنگ نفیسی، علی اکبر نفیسی، ناظم الاطبا، خیام، بی تا، تهران، ص 236 .

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: