دائی و خاله پیامبر(ص)

image: 
حضرت طه (صلوات الله علیه) چند دایی و خاله داشتند، لطفا هم تعداد را بفرمایید و هم نام ها را، اگر مخالف هم بودند بفرمایید.

حضرت طه (صلوات الله علیه) چند دایی و خاله داشتند، لطفا هم تعداد را بفرمایید و هم نام ها را، اگر مخالف هم بودند بفرمایید.

بطور کل از آمنه بنت وهب، مادر حضرت پیغمبر (صلی الله علیه و آله)، در روایات اطلاعات چندانی آورده نشده، فقط همین قدر آمده که پیغمبر (صلی الله علیه و آله) دارای برادر و خواهران رضاعی به نام عبد الله، شیما(1) و انیسه(2)می باشند و در این مورد که ایشان دایی و خاله داشته اند شکی نیست ولی اسم آن ها در روایات ذکر نشده است.

______________

(1) تاریخ ابن خلدون، ترجمه آیتی، ج 1، ص 355، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1363ش.

(2) طبقات ابن سعد، ج 1، ص 89، دارالکتب، بیروت، 1410ق.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: