ذوالثفنات

image: 
ذوالثفنات از القاب حضرت امام سجاد (علیه السلام) عنوان شده و چرا به این لقب مزین شد؟

ذوالثفنات از القاب حضرت امام سجاد (علیه السلام) عنوان شده و چرا به این لقب مزین شد؟

ذوالثفنات به معنای صاحب ثَفِنه ها است. ثَفِنه، به معنای پینه زانو و سینۀ شتر است.(1) امام سجاد (علیه السلام) را ذوالثفنات می گفتند زیرا به جهت آنکه زیاد سجده می‌کرد به گونه‌ای که پیشانی‌اش پینه می‌بست، ذوالثفنات می‌گفتند.(2) بنا بر پاره‌ای روایات آن حضرت سالیانه چندین بار پینه‌ها را از بدنش جدا می‌کرد(3). هنگامی‌که آن حضرت از دنیا رفت، آن ها را با پیکر مطهر حضرت دفن کردند.(4)

______________

(1) ابن منظور، لسان العرب، ج۱۳، ص۷۸.

(2) یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، بیروت،‌ دارصادر، بی‌تا، ج۲، ۳۰۳.

(3) صدوق، علل الشرائع، تحققیق: سید محمد صادق بحرالعلوم، منشورات المکتبة الحیدریة، نجف، ۱۳۸۵ق، ج۱، ص۲۳۳.

(4) مجلسی، بحارالأنوار، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق ج۴۶، ص۶۱.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: