معرفی مقتل

image: 
لطفا یک ترجمه یا نوشتار روان از مقتل معرفی کنید؟

لطفا یک ترجمه یا نوشتار روان از مقتل معرفی کنید؟ مقاتل متعددی وجود دارد که شما می توانید از آن استفاده نمایید، برخی از این مقاتل را معرفی می کنم: مقتل ابی مخنف، مقتل خوارزمی، مقتل مقرم، ارشاد شیخ مفید، مقاتل الطالبیین و ... اما برای بهترین مقتل، هم از لحاظ اعتبار و صحت سند تاریخی و هم از حیث عبارت پردازی، می توان به کتاب «تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا» اشاره نمود. این کتاب توسط محققین معتبر نوشته شده و زیر نظر استاد مهدی پیشوایی به رشته تحریر در آمده است. این مقتل در دو جلد و توسط موسسه امام خمینی چاپ شده است. نکته قابل تامل این است که در این مقتل برخی از شبهات پیرامون عاشورا و محرم پاسخگویی شده است.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: