تواضع

image: 
ميخواستم بپرسم كه متواضع و فروتن بودن يعني چه و اينكه آيا فرق است بين متواضع بودن در برابر خدا و انسان؟

ميخواستم بپرسم كه متواضع و فروتن بودن يعني چه و اينكه آيا فرق است بين متواضع بودن در برابر خدا و انسان؟ 1-معنای تواضع و فروتنی:برای معنا کردن تواضع از قاعده (تعرف الاشیاء باضدادها) استفاده میکنیم یعنی برای شناخت تواضع به سراغ ضد آن میرویم که تکبر باشد ، تکبر یعنی اینکه خود را از دیگران برتر بدانی همانطور که شیطان به همین دلیل در مقابل انسان سجده نکرد و گفت :(...انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین ...) (1) ، من از او بهترم من را از آتش خلق کردی و او را از گل ، و چه زیبا خداوند متعال در آیه بعد پاسخ او را می دهد که:(...فما یکون لک ان تتکبر فیها...)تو چه چیزی (از خودت) داری که تکبر می ورزی خلاصه اگر ثروتت یا مقامت یا سوادت یا ... تو را فریب داد و فکر کردی از دیگران برتری یعنی تکبر ورزیدی و اگر فهمیدی که همه اینها نعمت های الهی است اولا شکر آن را بجا می آوری و ثانیا خود را از کسی برتر نمیبینی چون چیزی از خودت نداری که به آن بنازی و مانند آن عارف سالک سلیمان نبی(ص) خواهی گفت:(هذا من فضل ربی) (2) ،یعنی نعمت هایم از جانب خداست. 2- البته بین تواضع در برابر خداوند متعال و تواضع دربرابر دیگر انسان ها تفاوت وجود دارد .تواضع در برابر خداوند متعال به معنای عمل به دستورات الهی است ، همان که عرفای واصل کامل، هرگاه از آنها سوال میشد :چگونه به عرفان برسیم ؟میگفتند : انجام واجبات وترک محرمات . اما معنای تواضع در برابر مردم :امام رضا (ع) می فرمایند: تواضع آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار شود. البته تواضع علاماتی دارد که پیامبر اکرم(ص) آن را اینگونه توصیف میکنند:1-در هر مجلسی وارد شدی جای خاصی را برای خود در نظر نگیری (که مثلا من باید بالای مجلس بنشینم).2-به هرفردی (هرچنداو کوچکتر وفقیرتر و کم سوادتر از تو باشد)برخورد کردی اول سلام کنی.3- جدال را ترک کنی هرچند برحق باشی.4- دوست نداشته باشی تو را به باتقوا بودن بستایند(هرچند انسان باتقوایی باشی)(3)

پي نوشت ها

(1)- سوره الاعراف/آیه:12

(2)- سوره النمل/ آیه:40

(3)- وسایل الشیعه ،ج12، ص 108

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: