دين مردم قبل از نزول قران

موضوع: 

پرسش:
قبل از اینکه قران نازل بشه مردم ازچه قانونی پیروی می کردند؟

پاسخ:

خداوند معارف دین خود رو توسط پیامبران به مردم تبلیغ کردند که از این پیامبران پنج نفرشان صاحب شریعت هستد.یعنی دارای کتاب و قانون، البته در حد و شرایط زمان خود.
لذا پیامبران اولوالعزم یکی یکی آمدند تا اینکه عیسی(ع) با انجیل وعزم ترک شریعت موسی و روش او آمد. سپس هر پیامبری که بعد از عیسی آمد شریعت و روش او را گرفت، تا آن که حضرت محمد(ص) با قرآن و شریعت و روش خود آمد.
پس قانون قبل از پیامبر دین و کتاب عیسی بوده است.ومردم وظیفه داشتند از قانون عیسی و کتاب او پیروی کنند.

پرسش:
خود حضرت محمد(ص) قبل از پيامبري چگونه ديني داشت؟

پاسخ:
حضرت قبل از بعثت از كاملترين دين يعني دين اسلام پيروي مي‏كرد اما احكام اسلام و وظايف خود را نه به صورت وحي آنچنان كه از زمان بعثت به بعد دريافت مي‏شد بلكه به صورت‏هاي ديگر مانند الهام‏هاي قلبي، تحديث (سخن گفتن با فرشته) و رؤياهاي صادق دريافت مي‏كرد.
(همانطوريكه در روايات آمده است مانند روايتي از امام باقر (ع) در بحار الانوار، ج 18، ص 266.)

اميرالمؤمنان (ع) در اين رابطه مي‏فرمايد:

»از روزي كه پيامبر از شير گرفته شد خدا او را با بزرگترين فرشته قرين و همراه ساخت تا به وسيله آن فرشته بزرگواريي‏ها را بپيمايد و به نيكوترين اخلاق، آراسته گردد«
(بحارالانوار، ج 18، ص 278. )

بنابراين حضرت قبل از بعثت، مراحلي از نبوت را دارا بوده و با جهان غيب به گونه‏اي ارتباط داشته است همانور كه حضرت يحيي و حضرت عيسي (ع) در دوران كودكي به مقام نبوت رسيده و با جهان غيب ارتباط داشته‏اند آنگاه (پيامبر اسلام) در سن( مريم / 12 و 13) چهل سالگي به مقام رسالت و ابلاغ و اظهار پيام خدا به مردم برانگيخته مي‏شود.
روايات متعددي اين ديدگاه را تأييد مي‏كند: آن كه حضرت مي‏فرمايد: »كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين؛ من زماني( بحارالانوار، ج 18، ص 278. ) پيامبر بودم كه آدم (ع) هنوز در ميان آب و گل بود.
عده‏اي از بزرگان، نسبت به اين ديدگاه ادعاي اجماع و اتفاق نظر شيعه را نموده‏اند.
(ر.ك: محمد حسين مظفر، كتاب علم امام (ع)، ترجمه محمد آصفي (تبريز، 1349)، ص 76 به بعد.)
.
لينك بحث اصلي :
http://www.askquran.ir/showthread.php?t=25209&page=2