۱۵ شوال سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی

image: 
موضوع: