گروه های خونی

image: 
 اگر گروه خونی حضرت آدم را a در نظر بگیریم و گروه خونی هوا رو b در نظر بگیریم بچه های انها یا a میشوند یا b میشوند یا ab میخوام بدونم که گروه خونی o از کجا آمده است ؟

ما چندین گروه خونی داریم o , ab , b , a ،حال مثبت و منفی بودن آن به کنار و آن را در نظر نمی گیریم میخوام بدونم که اگر گروه خونی حضرت آدم را a در نظر بگیریم و گروه خونی هوا رو b در نظر بگیریم بچه های انها یا a میشوند یا b میشوند یا ab میخوام بدونم که گروه خونی o از کجا آمده است ؟ همانطور که مطلع هستید فرزندان گروه خونیشون یا به پدر میره یا به مادر میره یا هردو .ماهم که همه از نسل های آدم و هوا هستیم ما در موردگروه خونی و بسیاری از موارد دیگر یک ژنوتیپ داریم و یک فنوتیپ .فنوتیپ اون گروه خونی غالب و یا در موارد دیگر صفت غالب رو به ما نشون میده.ولی ژنوتیپ در واقع ترکیپ ژنتیکی رو به ما میده.خوب اگر ما بخواهیم آدم و حوا را، اولین انسان ها وگروه خونی افراد را با توجه به ژنوتیپ انها در نظر بگیریم یکی از آنها ژنوتیپ Aoو یکی از آنهاBoبوده و وقتی دونفر با این ژنوتیپ با هم ازدواج کنند فرزندان آنها میتوانند مولد گروه های خونی :AB, A,B,Oباشند. كاربر:جهش ژنی بطور کاملا نامحسوس در طول تاریخ پاسخگو: در مورد ازدواج فرزندان آدم (علیه السلام) و تكثير نسل بشر پس از حضرت آدم (علیه السلام) در ميان دانشمندان اسلامى دو نظر وجود دارد. (هر كدام هم براى خود دلايلى از قرآن و روايات ذكر كرده‏ اند ، ذکر دلایلشان و نقد و بررسی آن ها خارج از موضوع این تاپیک است). 1- در آن زمان هنوز قانون تحريم ازدواج خواهر و برادر از طرف خداوند قرار داده نشده بود و چون راهى براى بقاى نسل بشر غير از اين راه نبوده، ازدواج آنان با يكديگر صورت گرفته است بنا به قبول این دیدگاه ، باید پاسخ این سوال را دانشمندان علوم طبیعی بدهند که از جمله پاسخ ها ، پاسخی است که مریم گرامی فرموده اند.و یا پاسخ هایی دیگری که داده اند . به عنوان نمونه گفته اند که افراد بشر در ابتدا یک گروه خونی داشته اند و بعد ها به مرور زمان و استفاده از غذای های مختلف و ... باعث به وجود آمدن گروه های خونی مختلف شده است. لازم به تذکر است که صحت و کذب این ادعاها را دانشمندان علوم طبیعی باید ثابت کنند و شاید آیندگان بتوانند ، فرضیه ای کامل و پاسخی دقیق برای این سوال داشته باشند. 2- نظر ديگر آن است كه فرزندان آدم با دخترانى از نژاد و نسل ديگر كه در روى زمين بودند ازدواج كردند. بعدا كه فرزندان آنها با هم پسر عمو شدند، زناشويى ميان خود آنان صورت پذيرفت زيرا نسل آدم نخستين انسان روى زمين نبوده بلكه پيش از آن نيز انسان‏ هايى در زمين زندگى داشته‏ اند بنا به قبول این نظریه ، دیگر ابهامی در چگونگی به وجود داشتن گروه های خونی متنوع باقی نمی ماند. تذکر : اطلاعات زیادی درباره گروه های خونی ندارم، ولی پیرامون ازدواج فرزندان آدم علیه السلام ، نظر دوم از دیدگاه قرآن صحیح به نظر نمی رسد، چراکه قرآن می فرماید: و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا، از آیات الهی این است که از خود شما همسرانی آفرید، اگر جد مادری ما نژادی غیر انسانی داشته باشند هم بر خلاف این آیه است هم ما را بنی آدم نتوانند خواند. برای توضیح بیشتر رجوع شود به : ترجمه تفسير الميزان ، ج 4 ، ص 229.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: