پیامبر «ناحوم»

image: 
«ناحوم» کیست؟ وی هم عصر کدام پیامبر است؟

«ناحوم» کیست؟ وی هم عصر کدام پیامبر است؟

«ناحوم» یکی از پیامبران الهی است.(1)

وی برای دعوت مردم بنی اسرائیل به یکتاپرستی در منطقه فلسطین تلاش می نمود. او هم عصر با پیامبر «اشعیا» بود.

وی دارای کتابی به نام کتاب «ناحوم» بود که در عهد عتیق است. این پیامبر ساکن منطقه «القوش» است.

در مورد مکان «القوش» برخی گفتند شمال نینوا است. برخی آن را کَفَر ناحوم و برخی شمال جلیل و برخی آن جا را جنوب یهودا بین اورشلیم و جازر می دانند.(2)

پی نوشت ها:
1. هاکس، مستر؛ قاموس کتاب مقدس، اساطیر، تهران، 1382، چاپ سوم، ص864.
2. محمدیان، بهرام و دیگران؛ دایرةالمعارف کتاب مقدس، سرخدار، تهران، 1381، چاپ اول، ص738

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: