پیامبر(ص) و سفر حج

image: 
حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) چند بار حج رفتند و نام حج ها چه بود؟

حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) چند بار حج رفتند و نام حج ها چه بود؟

پیامبر (صلی الله علیه وآله) چه پیش از بعثت و چه پس از بعثت، در زمانی که در مکه ساکن بودند، مکرر به زیارت خانه خدا رفتند، اما پس از هجرت به دلیل ممانعت مشرکین اجازه زیارت خانه خدا را پیدا نکردند، تا ماجرای صلح حدیبیه پیش آمد. پس از صلح حدیبیه نیز تعداد دفعات زیارت خانه خدا توسط پیامبر(صلی الله علیه وآله) اختلافی است.(1)
برخی بیست بار ذکر کرده اند.(2)
برخی پس از بعثت و پیش از هجرت یک(3) یا دو مرتبه(4) گفته اند.
و برخی گفته اند که پس از هجرت چهار مرتبه به مکه رفته اند که سه مرتبه عمره و یک مرتبه آن حج تمتع بود.(5) و این همان حجه الوداع است که در سال دهم انجام گرفت.(6)
وقتی برخی می گویند پیامبر (صلی الله علیه وآله) تنها یک حج انجام داده منظورشان همین حجه الوداع است. با توجه به این که مناسک حج اسلامی در اواخر عمر حضرت از طرف خداوند نازل شد، بنابراین حج های پیش از بعثت، حج ابراهیمی بوده و تنها همین حج، حج اسلام است.

پی نوشت ها:
1. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، مصحح، غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق، ج ‏4، ص 244 – 252؛ بیهقى‏، ابوبکر، دلائل النبوة، «باب عدد حجّات رسول اللّه(ص) و عمره»، ‏بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اوّل‏، 1405ق، ج ‏5، ص 453 – 456.
2. الکافی، همان، ج ‏4، ص 245؛ شیخ صدوق، محمد بن على‏، من لا یحضره الفقیه، محقق، غفاری، علی اکبر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق،ج ‏2، ص 238.
3. واقدى‏، محمد بن عمر، المغازی، بیروت، اعلمى‏، چاپ سوم‏، 1409ق، ج ‏3، ص 1089.
4. ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل ابی‌طالب(علیه السلام)، قم، علامه‏، 1379ق؛ المغازی، ج ‏3، ص 1089،ج ‏1، ص 176.
5. همان، ج ‏1، ص 176.
6.ابن حَزم اندلسی‏، ابو محمد علی بن احمد، جوامع السیرة النبویة، بیروت، دار الکتب العلمیة، بی‌تا، ص 14.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: