فرقه اوشو

image: 
چرا در فرقه اوشو مسائل غير اخلاقي،كاملا اخلاقي مطرح مي شود؟

چرا در فرقه اوشو مسائل غير اخلاقي،كاملا اخلاقي مطرح مي شود؟ اینکه در فرقه اوشو،مسائل غیر اخلاقی،بعنوان مسائل اخلاقی مطرح می شوند،مخصوص این فرقه نیست بلکه غالب فرقه های نوظهور و باطل،برای جذب مردم به خود ،بخصوص برای اینکه بتوانند جوانان را به سوی خود جذب کنند،از مسائل غیر اخلاقی استفاده می کنند،دلیل اصلی این امر هم این است که این فرقه ها چون باطل هستند و طبیعتاً منطق و حرف منطقی هم نخواهند داشت،لذا بهترین روش برای اینکه افراد جامعه وارد اینگونه فرقه ها بشوند،موسسین این فرقه ها و مذاهب نوظهور،برای زیاد کردن طرفداران و مریدان خود از هر ابزاری استفاده می کنند.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: