عبدالله بن انیس

image: 
عبدالله بن انیس کیست؟

عبدالله بن انیس کیست؟

"عبدالله بن انیس" از یاران و اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود که در جنگ "احد" حاضر بود. وی در دوران معاویه در شهر مدینه درگذشت.(1)
مطالب زیادی در مورد وی در تاریخ وجود ندارد؛ مهمترین مطلبی که به وی مربوط می شود شرکت در سریه قتل "سنان بن خالد هذلی" است. "سنان" از دشمنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اسلام بود که قصد جنگ با مسلمانان را داشت لذا در صدد جمع آوری نیروهای جنگی و آماده سازی آنان برای نبرد با پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود. از این رو پیامبر (صلی الله علیه و آله) "عبدالله بن انیس" را برای کشتن "سنان" به منطقه "عرنه" در اطراف مکه فرستاد. "عبدالله" خود را حامی و طرفدار "سنان" نشان داد و به او نزدیک شد و اعتماد او را به خود جلب نمود و در یکی از شبها که "سنان" در خواب بود او را کشت و گریخت.(2)
وی سر بریده "سنان" را به مدینه نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) آورد و حضرت عصای خود را به او هدیه داد و فرمود در بهشت با این عصا زندگی کن. "عبدالله" در زمان مرگ خود وصیت نمود عصا را همراهش دفن نمایند.(3)

پی نوشت ها:
1. بلاذرى، أحمد بن یحیى بن جاب، انساب الأشراف، تحقیق محمد حمید الله، مصر، دار المعارف، 1959، ج 1، ص 249.
2. مغازی، واقدی، تحقیق: مارسدن جونس، بیروت، مؤسسة الأعلمى، چاپ سوم، 1409 ج 2، ص 532
3. ابن سعد، طبقات کبری، دارالکتب، 1410ق، بیروت، ج 2، ص 39
 

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: