طوفان نوح

image: 
طوفان نوح چند هزار سال پیش بود؟

طوفان نوح چند هزار سال پیش بود؟

تاریخ دقیق زمان زندگی حضرت نوح (علیه السلام) و جریان طوفانش دقیق مشخص نیست بنا بر احتمال دیگر فاصله میان رحلت حضرت آدم (علیه السلام) و طوفان نوح (علیه السلام) هزار و دویست و چهل و دو سال بود و فاصله میان طوفان نوح (علیه السلام) و رحلت او سیصد و پنجاه سال است(1) فاصله حضرت نوح و حضرت ابرهیم نیز بنا بر این گزارش 2200سال است.(2)

پی نوشت ها:

1.المقدسی، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ، ترجمه شفیعی کدکنی، محمدرضا، تهران، چاپ اول، 1374 ش، ج 1، ص 238. 2. همان.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: