سعد و نحس در دوزندگی

image: 

پرسش:

آیا سعد و نحس در دوخت و برش لباس که در سایت‌ها و بعضی از تقویم‌های نجومی آمده جنبه دینی دارد یا خرافات است؟

پاسخ:

در منابعی که گفتید آدابی برای بریدن لباس در روزهای هفته ذکر شده است:

۱- شنبه: برای برش لباس مناسب نیست چون تا این جامه در بدن است شخص مریض ونا تندرست می‌باشد. بریدن و دوختن لباس در این روز باعث می‌شود تا آن را بر تن دارد مریض باشد مگر آن را هدیه دهد.
۲- یک شنبه: بریدن لباس در روز یک شنبه موجب غم واندوه وحزن است آن لباس برایش مبارک نخواهد بود.پس سعی کنید در این روز لباس برش نکنید.
۳- دوشنبه: این روز برای بریدن لباس خوب است بریدن لباس روز دوشنبه مبارک است. دوخت و دوز و خریدن لباس مایه برکت است.
۴- سه شنبه: بریدن لباس در روز سه شنبه خوب نیست، چون یا در آتش می‌سوزد یا دزد می‌برد، یا آب می‌برد یا در آن میمیرد.
۵ چهارشنبه: روز مناسبی برای برش لباس است، بریدن لباس در این باعث می‌شود لقمه بزرگ نصیب صاحب لباس شود. بریدن دوختن و خریدن لباس خوب و بدون سختی (وسیله سواری) یا چارپایان بزرگ نصیب او خواهد شد.
۶- پنج شنبه: روز بسیار خوبی برای برش است بریدن لباس در این روز باعث می‌شود شخص عالم و اهل علم ودانش شود.
۷- جمعه: بریدن لباس در روز جمعه سبب طولانی شدن عمر می‌شود. پس روز جمعه را فراموش نکنید، حتما برای ظهور آقا دعا کنید و صلوات بسیار بفرستید.

چنین برنامه‌ای برای برش و دوخت لباس در منابع روایی و دینی نداریم و جنبه خرافه دارد.
 

موضوع: