زعفر جنی

image: 
آیا ماجرای اسلام آوردن زعفر جنی و حضورش در کربلا و اعلام عزای عمومی در ایران بعد از مرگش صحت دارد؟

آیا ماجرای اسلام آوردن زعفر جنی و حضورش در کربلا و اعلام عزای عمومی در ایران بعد از مرگش صحت دارد؟ داستان زعفر جني در ميان مردم به اين صورت مطرح است: روزي پيامبر خدا در صحرايي خشك و بي آب و علف فرود آمدند. اصحاب آن حضرت به او گفتند: در اين بيابان چاهي است كه كسي نمي تواند از آن آب بر دارد. چاه متعلق به جن ها است و هر كس بخواهد از آب چاه استفاده كند، كشته مي شود. يكي از صحابه داوطلب مبارزه با جن ها شد. او رفت و بر سر چاه كه رسيد، يكي از جن ها كاري كرد كه آن فرد مثل ذغال خشك و سياه شد. به پيامبر خبر دادند كه فلان كس كشته شد. هيچكس نتوانست به جنگ جن ها برود. پيامبر حضرت علي (ع) را با عده اي فرستاد تا از چاه آب بياورند. جن ها مانع شدند. آن حضرت با آنان جنگيد و چند نفر از آنان را كشت. جن ها ترسيدند و به درون چاه رفتند. علي (ع ) دلو خواست. دلو را داخل چاه انداخت ولي جن ها طناب دلو را مي بريدند. حضرت علي ناچار شد خودش وارد چاه شود. آن حضرت را با طنابي داخل چاه فرستادند. جن ها طناب را بريدند و حضرت علي داخل آب افتاد. در درون چاه با جن ها جنگيد، آنها را شكست داد، پادشاه آنان را كشت و بقيه مسلمان شدند. يكي از مسلمان شده پسر پادشاه بود، حضرت علي نام او را زعفر گذاشت و تاج شاهي را هم بر سر او نهاد. حضرت علي (ع) بيرون آمد. دلوها را آوردند، آب كشيدند و همه نيروها آب خوردند. ماهها و سالها گذشت، حادثه كربلا پيش آمد، ياران امام حسين (ع) همه به شهادت رسيدند، آن حضرت تنها بود و فرياد كمك خواهي او بلند بود. در همان ساعتها زعفر جني در جشن عروسي شركت داشت، كسي خبر آورد كه اي زعفر چرا نشستي؟! فرزند حضرت علي در كربلا تنها است و كمك مي خواهد. زعفر و نيروهايش بلا فاصله در كربلا حضور يافتند و خود را به امام حسين (ع) رساندند و گفتند: ما در خدمت هستيم. امام حسين از آنان تشكر كرد و فرمود: بايد امور اين عالم به طور طبيعي پيش برود. آقاي خداكرمي در كتاب «داستانهايي درباره جن» (1) بطور كامل آورده است. مرحوم دشتي در كتاب «فرهنگ سخنان امام حسين (ع)»، (2) داستان زعفر را به نقل از كتاب «نور الائمه» آورده است. در خصوص اصل وجود زعفر جني و اين كه اصولا چنين شخصيتي با اين عنوان و مشخصات، وجود داشته يا خير، چندان منبع و مرجع خاصي براي رسيدن به نتيجه قابل قبول در دست نيست و در منابع معتبر دست اول هم نامی از چنین شخصی برده نشده است. همچنين در باره وفات زعفرجني و اعلام عزاي عمومي، نيز اطلاعي نداريم.

پی نوشت:

1. داستانهایی درباره جن، ص 123 به نقل از كتاب «رياض القدس»، ج 2، ص 113

2. فرهنگ سخنان امام حسین(ع)، ص 537 چاپ دوم.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: