زبان سریانی

image: 
زبان سریانی چه‌زبانی است؟

زبان سریانی چه‌زبانی است؟

در مورد زبان سریانی اختلاف نظر وجود دارد و نیز در مورد زبان حضرت آدم (علیه السلام) اختلاف نظر وجود دارد. مشخص نیست که حضرت آدم (علیه السلام) به چه زبانی سخنی می گفتند. برخی گفته اند: «زبان سریانی قدیم، یعنی مادر زبان های سامی و عربی زبان آدم ابو البشر است.»(1) علامه مجلسی روایتی را نقل می کند که خداوند همه زبان ها را به آدم (علیه السلام) آموخت. زیرا قرآن می گوید: «و علّم الآدم الأسماء کلّها؛ (2) خداوند همه نام ها را به او آموخت...» برخی از مفسران در تفسیر آیه گفته اند: "خداوند جمیع لغاتی را که فرزندان آدم تا روز قیامت به آن تکلّم می کنند، به او آموخت.(3) علامه مجلسی از ابوذرغفاری روایت نقل می کند که در آن حضرت شیث، به زبان سریانی سخن می گفته است. بنابراین روایت، لغت شيث سريانى بود و پنجاه صحيفه بر او نازل شد.(4) شخصی به نام ابو حارثه نقل می کند: صحيفه بزرگ شيث (عليه السّلام) را كه به ميراث دست به دست به حضرت ادريس (عليه السّلام )رسيده است، و آن كتاب به خط سريانى قديم نوشته شده بود.(5) بنابر روایت دیگری در این کتاب، حضرت نوح هم به زبان سریانی سخن گفته است.(6) در مورد انبیاء دیگر نیز این زبان به کار رفته است.

پی نوشت ها:

1. عبدالحجت‏ بلاغی، حجه التفاسیر و بلاغ الاکسیر، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت، قم، ج1، ص7.

2. بقره (1) آیه 31.

3. علامة المجلسی، بحار الأنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403 - 1983 م، ج 11، ص 146.

4. علامه مجلسی، حياة القلوب، سرور، قم، 1384ش، ج‏1، ص225.

5. همان، ج4، ص134.

6. همان، ج‏1، ص246.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: