رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها

image: 

زینبی دیگر

آیتی از خداست معصومه
لطف بی انتهاست, معصومه

جلوه ای از جمال قرآنی
چهره ای حق نماست, معصومه

عطر باغ محمدی دارد
زاده مصطفی است, معصومه

پرتوی از تلألوء زهرا (س)
گوهری پر بهاست, معصومه

ماه عفت نقاب آل کسا
دختر مرتضاست, معصومه

اختری در مدار شس شموس
یعنی اخت الرضاست, معصومه

زائران, یک در بهشت اینجاست
تربتش با صفاست, معصومه

در توسل به عترت و قرآن
باب حاجات ماست, معصومه

از مدینه, به قصد خطه طوس
رهروی خسته پاست, معصومه

تا زیارت کند برادر خویش
فکر و ذکرش دعاست, معصومه

روز و شب, عاشقی بیابان گرد
خواهری با وفاست, معصومه

یا مگر اوست, زینب دگری
کز برادر جداست, معصومه

تا بدانی که نیمه ره جان داد
بنگر اکنون کجاست, معصومه

از وطن دور و از برادر دور
حسرتش غم فزاست, معصومه

داغ زهرا و داغ اجدادش
وارث کربلاست, معصـــومه

هر حسینیه بیت اوست (حسان)
چونکه صاحب عزاست, معصومه

شعر از : استاد بزرگوار حبیب الله چایچیان (حسان )

موضوع: