حضرت یوسف (ع) به چه بهایی فروخته شد؟

image: 
حضرت یوسف (ع) به چه بهایی فروخته شد؟

در روایتی آمده است كه حضرت یوسف (ع) را به بهای گزافی در بازار مصر فروختند – ظاهرا در سریال یوسف پیامبر (ع) هم همینگونه نشان داده شد - اما گویا در قران آمده است كه به بهایی اندك فروخته شد . لطفا توضیح دهید . در سریال یوسف پیامبر (ع) یوسف در حال فروش در بازار نمایش داده شد و برخلاف نص صریح قرآن مبنی بر اینکه یوسف در این بازار به ثمن بخس فروخته می شود، روایت دیگری نمایش داده شد در این روایت، در حالی که سایر برده ها به قیمتی حدود 100 درهم فروخته می شدند، چانه زنی درخصوص قیمت یوسف میان ثروتمندان شهر بالا گرفت و نهایتاً عزیز مصر با پیشنهاد رقم بالای 3 هزار درهم، سایر افرادی را که مایل به خرید یوسف بودند، عقب زد و وی را خرید. این روایت شاذ در حالی در این سریال به تصویر کشیده شده است که آیه 20 سوره مبارکه یوسف صراحتاً دلالت بر این می کند که یوسف در بازار برده ها به قیمت پایینی فروخته شده است. در این آیه مبارکه خاطرنشان شده است: "و شروه بثمن بخس دراهم معدودة وکانوا فیه من الزاهدین". براساس تفسیر المیزان، "ثمن بخس" به معناى بهایى است كه از قیمت اصلى و واقعى، ناقص ‍ و كمتر باشد، و "دراهم معدودة" به معناى پولى اندك است -و بطورى كه مى گویند بدین جهت فرموده "معدودة" كه آن روزها پول زیاد وزنى بوده نه شمردنى ، و تنها پولهایى را مى شمرده اند كه خیلى ناچیز بوده ، و مقصود از "دراهم" پول خردى از جنس نقره بوده كه در آن روز در میان مردم رواج داشته ، و كلمه "شراء" در اینجا به معناى فروختن است، و زهد به معناى روگردانى و بى رغبتى از هر چیز را گویند، ممكن هم هست در اینجا كنایه از برحذر بودن باشد. علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه: «از ظاهر سیاق برمى آید كه ضمیر جمعى كه در جمله "شروه" و در جمله "كانوا" مى باشد به رهگذران برمى گردد، و معنایش این باشد كه: رهگذران یوسف را به پولى اندك فروختند، چون از این معنا حذر داشتند كه اگر بر سر قیمت ایستادگى به خرج دهند حقیقت مطلب روشن شده صاحبانش پیدا شده از چنگ ایشان بیرونش مى كنند.» صاحب تفسیر المیزان همچنین برخی تفاسیر را مبنی بر اینکه ضمیر آیه به برادران یوسف بازمی گردد را رد کرده و می افزاید: «هر چه ضمیر جمع در آیه قبلى بود همه به رهگذران برمى گشت و در آیه بعدى هم اسمى از برادران به میان نیامده تا بگوییم ضمیر در "شروه" و ضمیر در "كانوا" و یا یكى از آن دو به برادران برمى گردد. علاوه بر اینكه ظاهر آیه بعدى كه مى فرماید: "و قال الذى اشتراه من مصر" این است كه آن خریدن با فروختن در این آیه تحقق یافته (و خلاصه خریداران در آن آیه خریداران این آیه اند).»

موضوع: