حضرت موسی و قومش از دریای سرخ گذشته اند یا از رود نیل

image: 
حضرت موسی و قومش از دریای سرخ گذشته اند یا از رود نیل!؟

حضرت موسی و قومش از دریای سرخ گذشته اند یا از رود نیل!؟ در قرآن مجيد بارها اين مطلب تکرار شده است که موسى بنى اسرائيل را به فرمان خدا از «بحر» عبور داد{سوره یونس،آیه90؛سوره طه،آیه77،سوره شعراء،آیه63؛سوره دخان،آیه24} و در چند مورد تعبير به «يم» شده است{سوره طه،آیه78،سوره قصص،آیه40؛سوره زاریات،آیه40} . اکنون سخن در اين است که منظور از بحر و يم در اينجا چيست ؟ آيا اشاره به رود پهناور و عظيم «نيل» است که تمام آبادى سرزمين مصر از آن سرچشمه مى گرفته ، يا اشاره به درياى «احمر» (و به تعبير ديگر بحر قلزم ) است . از تورات کنونى و همچنين کلمات بعضى از مفسران چنين برمى آيد که اشاره به درياى احمر است ، ولى قرائنى در دست داريم که نشان مى دهد منظور همان نهرعظيم نيل است زيرا بحر در لغت - چنانکه راغب در مفردات مى گويد - در اصل به معنى آب فراوان و وسيع است ، و يم نيز همين معنى را مى رساند، بنابراين اطلاق اين دو کلمه بر نيل هيچ مانعى ندارد، و اما قرائنى که اين نظر را تاييد مى کند: 1 - محل سکونت فراعنه که مرکز آباد شهرهاى مصر بوده حتما نقطه اى بوده است که با رود نيل فاصله زيادى نداشته ، و اگر معيار را محل فعلى اهرام يا حوالى آن بگيريم بنى اسرائيل ناچار بودند براى رسيدن به سرزمين مقدس نخست از نيل عبور کنند زيرا اين منطقه در غرب نيل واقع شده و براى رسيدن به سرزمين مقدس بايد آنها به سوى شرق بروند (دقت کنيد). 2 - فاصله مناطق آباد مصر که طبعا در نزديکى نيل است با درياى احمر به قدرى است که بسيار بعيد به نظر مى رسد بنى اسرائيل بتوانند آنرا در يک شب و يا نصف يک شب طى کنند (از آيات گذشته اين مطلب روشن شد که آنها شبانه سرزمين فراعنه را پشت سر گذاشتند و قاعدتا در دل شب اين کار را کردند و لشکر فرعون نيز به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسيدند). 3 - براى گذشتن از سرزمين مصر و رسيدن به اراضى مقدس نيازى نيست که از درياى احمر بگذرند، چرا که قبل از حفر کانال سوئز باريکه خشک قابل ملاحظه اى در آنجا وجود داشته است ، مگر اينکه دست به دامن اين فرضيه بزنيم که در زمانهاى بسيار قديم درياى احمر با درياى مديترانه متصل بوده و در اينجا خشکى وجود نداشته است و اين فرضيه بهيچوجه ثابت نيست . 4 - قرآن در داستان افکندن موسى به آب تعبير به يم کرده است (طه 39) و چنانکه گفتيم در مورد غرق فرعونيان نيز تعبير به يم کرده است و با توجه به اينکه هر دو در يک داستان ، و حتى در يک سوره (سوره طه ) است ، و هر دو بطور مطلق نقل شده به نظر مى رسد که هر دو يکى باشد. و با توجه به اينکه مادر موسى قطعا او را به دريا نيفکند بلکه طبق تواريخ و همچنين قرائن عادى به نيل سپرد بنابراين معلوم مى شود غرق فرعونيان در نيل بوده است (دقت کنيد).{تفسیر نمونه،ج15،ص247-249}.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: