تعداد مومنان برای پیروزی در جنگ

image: 
با توجه به آیات قرآن، در جنگ و مبارزه، چند نفر مؤمن از پس چند کافر بر می آیند؟

در آیه (انفال، 65) می فرماید هر مؤمن از عهده 10 کافر؛ و در آیه (انفال، 66) می فرماید هر مؤمن از عهده 2 کافر بر می آید.با توجه به آیات قرآن، در جنگ و مبارزه، چند نفر مؤمن از پس چند کافر بر می آیند؟ مؤمنان هر اقدامى كه مى‏كنند اقدامشان ناشى از ايمان به خداست، در این آیات نیز مقايسه قواى روحى مؤمنان در دو زمان مد نظر بوده، و بر اهمیت نیروی ایمان و میزان تاثیر آن بر قدرت مؤمنان اشاره دارد.هنگامى كه مسلمانان گرفتار ضعف و سستى در ایمان شوند مقياس سنجش همان نسبت دو برابر است، ولى به هنگامى كه افراد ساخته شده و ورزيده و قوى الايمان ـ همانند بسيارى از رزمندگان بدر ـ بوده باشند اين نسبت تا ده برابر ترقى مى‏كند. از این رو در این آیات موازنه‏ى قوا در عدد نفى مى‏شود و به روحيّه ايمان و صبر تكيه مى‏شود؛ و براى اينكه گمان نشود پيروزى بيست نفر بر دويست نفر مبالغه است، تكرار مى‏كند كه صد نفر بر هزار نفر چيره مى‏شوند، به شرط آن كه مؤمن و صبور باشند. نکته ای جالب از تفسیر المیزان: از ظاهر تعليل آيه اولى به فقه (يَفْقَهُون = آگاهی)، و آيه دومى به صبر (الصَّابِرِينَ)، با در نظر داشتن اينكه مؤمنين مجاهد در هر دو آيه مقيد به صبر شده‏اند استفاده مى‏شود كه صبر، يك نفر را در قوت روح برابر دو نفر مثل خود مى‏سازد، و فقه يك نفر برابر پنج نفر مثل خود؛ و اگر كسى هم فقه داشت و هم صبر، قهرا او به تنهايى برابر ده نفر مثل خود مى‏شود. و البته هيچ وقت صبر بدون فقه تحقق پيدا نمى‏كند، به خلاف فقه كه ممكن است بدون صبر يافت شود.(ترجمه الميزان، ج‏9، ص 165)

موضوع: