بیت الطشت

image: 
تاریخچه «بیت الطشت» چیست؟

تاریخچه «بیت الطشت» چیست؟ یکی از مقام های مسجد بزرگ کوفه که زائران در آن جا نماز و دعا می خوانند مقام «بیت الطشت» است. «بيت الطشت» همان محلى است كه معجزه امير المؤمنين (عليه السلام) در آن جا رخ داد. دختر بى‏ شوهرى در ميان آب، زالويى در شكمش داخل شده و كم‏ كم از مكيدن خون، بزرگ شده بود و شكم آن دختر را نيز بزرگ‏ كرده بود. برادران دختر تصور کردند او حامله است و خواستند او را بكشند، براى حكم آن نزد امير المؤمنين (عليه السلام) آمدند، حضرت امر فرمود در جانب مسجد پرده كشيدند و آن دختر را در پس آن پرده نشانيدند و قابله كوفه را امر فرمود كه او را تفتيش كند؛ قابله پس از تفتيش عرض كرد يا امير المؤمنين اين دختر آبستن است و فرزند در شكم دارد؛ پس حضرت امر فرمود طشتى مملو از لجن آوردند و دختر را بر روى آن نشانيدند، آن زالو كه بوى لجن شنيد از شكم دختر بيرون آمد.

منابع:

الف) شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص 389.

ب) مجلسی، بحار الانوار، ج 97، ص 412.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: