اولین نماز میت

image: 
اقامه اولین نماز میت برای که بود؟

اقامه اولین نماز میت برای که بود؟

آنچه از گزارش های تاریخی استنباط می شود، نماز میت تا زمان رحلت ابوطالب تشریع نشده بود.(1) بنابراین، تا آن زمان برای کسی نماز میت نخوانده اند. این واجب الهی پس از هجرت پیامبر (صلی الله علیه وآله) تشریع شد. اولین کسی که بر او نماز خواندند شخصی از انصار به نام «براء بن معرور» بود.(2) براء بن معرور از جمله کسانی بود که در عقبه اول با پیامبر(صلی الله علیه وآله) بیعت کرد.(3) گفته شده است که از میان گروه بیعت کنندگان عقبه دوم، ۱۲ نفر «نقیب» شدند که یکی از آنان براء بود.(2)

پی نوشت ها:

1. علامه مجلسی، بحارالانوار، داراحیاء التراث، بیروت، 1403، چاپ دوم، ج19، ص21.

2. ابن سعد، محمد، طبقات، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهران، انتشارات فرهنگ و انديشه، 1374ش، ج‏4، ص525.

3. ابن عبدالبر، یوسف، الاستیعاب، به کوشش علی محمد بجاوی، قاهره،1380ق/ 1960م، ج1، ص151.

4. ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، به کوشش مصطفی سقا و دیگران، قاهره، 1355ق/1936م، ج2، ص86.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: