اماده شدن برای ماه محرم

image: 

پرسش:

ایا این درست است که قبل از ماه محرم همه برای اصلاح کردن به ارایشگاه بروند؟

 

پاسخ:

نکته ی قابل توجه در پرسش مطرح شده از دو جنبه قابل بررسی است گاه پرسش ما برای آگاهی یافتن از حکم فقهی مساله است وگاه می خواهیم بر حکم اخلاقی آن واقف شویم.اصلاح کردن برای بانوان در ماه محرم ویا قبل از آن از نظر فقهی اشکالی ندارد منتها خیلی از افراد به دلیل حرمت این ماه ومصیبت جانسوز حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السلام در این ماه ازانجام برخی امور خود داری می کنند که البته از نظر شرعی دلیلی برای انجام ندادن آن امور وجود ندارد اما از نظر اخلاقی افراد خود را ملزم به رعایت می کنند مثلا در ماه محرم بانوان به آرایشگاه نمی روند وحتی خیلی از آرایشگران خانم نیز خود را ملزم می کنند که در این ماه کار آرایشگری را انجام ندهند ویا حتی افراد از شوخی های زیاد وخندیدن ومهمانی های متعدد و همراه با شادی خودداری می کنند ویا آمار مراسم عقد وعروسی ها در این ماه به حد اقل می رسد تمام این امور به جهت اهمیت وارزش این ماه وعظیم بودن مصیبت می باشد در واقع انسان وقتی ناراحت است به همان نسبت ناراحتی، از انجام امور شاد کننده پرهیز می نماید در ماه محرم وصفر نیز هر کس به اندازه ی معرفت خویش اندوهگین می شود وبه همان نسبت از انجام امور همراه با شعف وشور خود داری می نماید اتفاقا این که قبل از ماه محرم اکثر افراد در صدد انجام اموری از این قبیل هستند ویا بانوان قبل از ماه محرم به آرایشگاه می روند ،خود گویای همین مطلب است که اکثر آنها برای این ماه حرمت قا ئلند وقصدشان این است که در ماه محرم از انجام این امور خودداری نمایند لذا قبل از ورود به ماه محرم به چنین کارهایی می پردازند در روایات نیز آمده است که شیعیان به واسطه ی محزون شدن در ایام حزن ائمه ی معصومین علیهم السلام مورد رحمت قرار می گیرند بنابراین سعی ما باید بر این باشد که از آنچه به عنوان مصادیق شادی محسوب می شود در این ایام خود داری نماییم چرا که پرهیز از امور شاد کننده از نشانه های حزن است

موضوع: