ابو موسی اشعری

image: 
ابو موسی اشعری که بود و در زمان کدام معصوم می زیست؟

ابو موسی اشعری که بود و در زمان کدام معصوم می زیست؟ اقداماتی که برای زنده نگه داشتن دین انجام داد، چه بود؟ ابو موسی، نامش عبدالله پسر قیس بن سلیم بن حضار، از مردم قریه رمع، یکی از قرای یمن و اشعریان آن جا بود(1) و در سال بیست و یکم قبل از هجرت، در یمن متولد شد.(2) وی در زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) تا زمان امام حسن (علیه السلام) زندگی می کرد. وی یکی از فرماندهان دوران خلافت ابوبکر و عمر بود و مناطق مختلفی توسط وی فتح شده بود. شهرت ابوموسی در منابع تاریخی، عمدتاً به خاطر نقش وی در امر حکمیت پس از جنگ صفین است که به نمایندگی از طرف امام علی (علیه السلام) برای حکمیت انتخاب شد. امام، از انتخاب او راضی نبود، ولی با اصرار و اجبار برخی از لشکریانش به این کار مجبور شد. سرانجام ابوموسی از عمرو عاص (نماینده معاویه در حکمیت) فریب خورد.

__________

(1) الحموی، شهاب الدین ابو عبدالله یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، بیروت، دار صادر، ط الثانیة، ۱۹۹۵م، ج۳، ص۶۸.

(2) ابن سعد کاتب واقدی، محمد، طبقات، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، انتشارات فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۴ش، پاورقی، ج۲، ص۳۳۰.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: