ابوبصیر یوسف بن حارث

image: 
ابوبصیر یوسف بن حارث را معرفی بفرمائید.

ابوبصیر یوسف بن حارث را معرفی بفرمائید.

اَبو بَصیر، عنوان مشترکی است برای چند تن از راویان احادیث از جمله به نام‌های یحیی بن ابی القاسم اسدی، لیث بن بختری مرادی، ابو بصیر عبدالله بن محمد اسدی کوفی، ابو بصیر یوسف بن حارث و ابو بصیر ثقفی. از دو نفر آخر روایاتی در منابع روایی شیعه نیامده است اما هر دو آنها از اصحاب امام صادق (علیه السلام) به حساب می آیند. شیخ طوسی در رجال خود ابوبصیر یوسف بن حارث را از اصحاب بتری مذهب (شاخه ای از زیدیه) امام باقر (علیه السلام) معرفی می کند.(1)

پی نوشت:

1. شیخ طوسی، رجال، مکتبة المرتضویه، نجف، بی تا، ج 1، ص 141.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: