آیا امام علی (ع) به مسجد میرفتند؟

image: 
ایا امیر مومنان در وقت زمامداری 3 خلیفه به مسحد مدینه تشریف میبردند؟

ایا امیر مومنان در وقت زمامداری 3 خلیفه به مسحد مدینه تشریف میبردند و اگر می رفتن امام حماعت چه کسی بوده و اگر امام حماعت یکی از خلفا بود ایا به انها اقتدا مینمودند یا بصورت فرادا نماز میخواندند؟ در روایات به مواردی برخورد می کنیم که اشاره به حضور امام علی(ع) در مسجد و خواندن نماز پشت سر خلفا دارند.اما این روایات یا از لحاظ سند مشکل دارند،که نمی توان به آنها اعتماد کرد.برخی از روایات هم که از لحاظ سند مشکل ندارند،از لحاظ دلالت فقط حضور آن حضرت در مسجد را ثابت می کنند،و اینکه آن حضرت به خلفا اقتدا می کردند را ثابت نمی کنند،بعنوان مثال در تفسیر قمی این چنین آمده است :«حضر المسجد ووقف خلف أبى بکر وصلّى لنفسه» .در مسجد حاضر می‌شد و پشت أبی بکر می‌ایستاد ؛ اما نماز را فرادی می‌خواند. برخی از روایات هم دلالت بر حضور در نماز جماعت کسی که اقتدا به او جایز نیست،از باب تقیه کرده اند.چرا که در تقیه بحث اکراه و اجبار مطرح است و اگر انسان مجبور باشد ، حتی می‌تواند دخترش را به کافر و مشرک عقد کند ؛ چه رسد به کسی که ظاهراً خود را مسلمان می‌داند و پنج وقت نماز می‌خواند . خلاصه اینکه با توجه به این روایات می توان به حضور امام علی(ع) در مسجد در زمان خلفا اطمینان پیدا کرد ،اما اینکه آیا به آنها اقتدا هم می کردند،نه تنها قابل اثبات نیست،بلکه صریح برخی روایات این است که آن حضرت نمازشان را خودشان می خواندند.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: