گول خوردن آدم

بر همه ی موحدان مبرهن است که شیطان رجیم است و رانده شده از بهشت.پس هنگام گول زدن در بهشت چه میکرده است؟ سوال من در مورد بهشت آسمانی یا زمینی نیست بلکه سوال این است که چگونه شیطان توانسته بعد از اینکه خدا از بهشت بیرونش کرده دوباره به اونجا برگردد و آدم را گول بزند مگر شیطان می تواند بر خلاف خواست خدا عمل کند؟

در مورد رانده شدن شیطان باید توجه داشته باشیم که طبق آیه شریفه : قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. (1)

موضوع: