کاهلی در نماز

همسرم برای نماز صبح بیدار نمی شود. البته من او را بیدار می کنم، اما اکثر مواقع بیدار نمی شود. من باید چگونه رفتار کنم تا همسرم برای نماز صبح بیدار شود؟ احساس مسئولیت شما در برابر سعادت معنوی همسرتان بسیار عالی و ستودنی است. امیدوارم ایشان هم با شما همراهی کرده و در کنار هم به درجات بالای انسانی و عرفانی دست یابید. قرآن هم در این زمینه سفارش کرده و فرموده که خودتان و خانواده تان را از آتش حفظ کنید.(1) از اینکه فرمودید "بیدار نمی شود"، اینطور برداشت کردم که مشکل ایشان در اصل نماز خواندن نیست؛ یعنی اگر بیدار باشد، نماز می خواند.

موضوع: 

همیشه در خواندن نماز کاهلم و غفلت می کنم، بعد از ازدواج بخاطر وجود دخترم و محکم کردن بنیان خانواده، قصد دارم نماز بخوانم منتهی از بی اراده بودنم رنج می برم. لطفا راهنمایی فرمائید چه کنم؟ اهتمام شما به حل مشکلتان، قابل ستایش است. صداقت در گفتار حاكى از ضمير و فطرت پاک شماست و نشان مى دهد نمى خواهيد راه رفته را ادامه دهید. سستی و کاهلی و تنبلی در نماز، نتیجه یک سری از عوامل است. بعضی از عوامل که به طور کلی موجب سستی و ترک نماز می‌شود، عبارتند از: 1ـ عدم آشنایی به فلسفه و حقیقت نماز: این از مهم ترین عوامل سستی در نماز و ارتباط با خدا است.

موضوع: