چله موسویه

چله موسویه چیست و‌ چرا به این نام مشهور گشته است؟

موضوع: