پیامبری محمد (ص)

آیا حضرت محمد (ع) از آغاز برانگیخته شدن ، پیامبر بود ؟

پیامبر از ابتدایی که وحی به او می شود و فرشته وحی بر او نازل می شود متوجه نبوت خویش می شود . - این مطلب از اولین آیاتی که بر پیامبر اکرم نازل شده است می توان فهمید . و این ادعا که آیات نبوت پیامبر از مدینه شروع می شود ، ادعای صحیحی نیست . - به طور مثال آیات ابتدایی سوره مدثر را ملاحظه بفرمایید : بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَأَيهَا الْمُدَّثِّرُ(1) قُمْ فَأَنذِرْ(2) وَ رَبَّك فَكَبرْ(3)

موضوع: