مکتب شیعه

چرا خاندان ما، مکتب شیعه را پذیرفتند؟ خاندان ايرانی ما، قبل از ورود اسلام به ايران دارای رگه های دينی و مذهبی بودند، لذا مذهب و دين در ايران قدمت بسيار طولانی دارد. از وقتى که اسلام در ایران راه پیدا کرد، به همراه آن اسلام شیعى و اسلام سنى در این سرزمین راه یافتند؛ چون که تشیع و تسنن دو شاخه یا دو قرائت و یا دو جمعیت سیاسى ـ مذهبى، درون خانواده اسلام قرار دارند. امروزه همه شاهدیم که در هر جا اسلام پا گذاشته است، کما بیش دو جریان سیاسى ـ مذهبى مذکور حضور دارند.

موضوع: