مسجد ضرار

مسجد ضرار توسط چه کسانی ساخته، و دلیل نام گذاری آن به نام "ضرار" چه بود؟

آيات 107 تا 110 سورة توبه اشاره به ماجرای مسجد ضرار می كند، كه خلاصه آن به شرح زير است:

موضوع: 

چرا مسجد ضرار را به این نام می خوانند؟ آیا در این مسجد عمل خلافی صورت گرفته است؟

«ضرار» از ضرر، به معنای زیان رساند، انشقاق یافته؛ و مصدر باب مفاعله در لغت(1)، و زیان رساندن تعمّدی(2) است. در قرآن کریم در سوره توبه، به ماجرای مسجد ضرار اشاره شده است. علت نام گذاری مسجد ضرار به این نام، از این رو بوده که گروهى از منافقان براى تحقّق بخشیدن به نقشه ‏هاى پلید خود علیه اسلام و مسلمانان، اقدام به ساختن مسجدى در مدینه کردند، تا با عنوان مسجد پایگاهی برای ضربه زدن به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و مسلمانان داشته باشند.(3)

موضوع: