غزوه پیامبر(ص)

اولین و آخرین غزوه چه بوده و پیامبر(صلی الله علیه وآله) چند جنگ داشته است؟

موضوع: