غزوه خیبر

آیا امام علی (علیه السلام) در غزوه خیبر حضور داشتند؟

حضور امام علی (علیه السلام) در غزوه خیبر که با پیروزی مسلمانان و رشادت های مثال زدنی آن حضرت همراه بوده است، امری مسلم و قطعی است. یکى از افتخارات امام (علیه السلام) این است که در تمام نبردها ملازم پیامبر (صلی الله علیه و آله) و پرچم دار وى بود، جز در غزوه ى تبوک که به فرمان پیامبر در مدینه باقى ماند.

موضوع: