غار ثور

با سلام غار ثور در کجا واقع است و فرقش با غار حرا چیست؟

چنان که فرمودید غار ثور با غار حرا فرق دارد، غار حرا غاری است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در آن به پیامبری مبعوث شدند، ولی غار ثور غاری است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در هنگام هجرت از مکه به مدینه، به آن رفتند تا مشرکان به ایشان دسترسی پیدا نکنند. و اما غار ثور كجاست؟ در جنوب شرقی مسجد الحرام و در فاصله نسبتاً دوری از شهر مکه، سه کوه متصل به یکدیگر وجود دارد که در سومین کوه، غاری است به نام «ثور».

موضوع: 

با سلام غار ثور در کجا واقع است و فرقش با غار حرا کدام است ؟

با عرض سلام و ادب غار «ثور» غاري است كه در كوه «ثور» واقع شده است. «کوه ثور» کوهی مشهور و بزرگ‌تر از «کوه حراء» در جنوب شرقی «مسجدالحرام»در راه طائف و در فاصله‌ي دورتر نسبت به شهر مکه واقع شده است.[1] کوه ثور از سه کوه متصل به هم، شکل یافته است که در سومین آنها غار ثور واقع شده است و در منابع آمده است که نام این کوه «اطحل» بوده است، آورده اند که "ثور بن عبدالمناه" از اشراف قریش در آنجا زاده شده است[2] و به خاطر همین عده ای نام این کوه را برگرفته از نام "ثور بن عبدالمناه" میدانند.

موضوع: