زنان عصر پیامبر (ص)

آیا زنان در عصر پیامبر اکرم (ص) نقشی در امور سیاسی داشتند؟ آیا در تاریخ مطلبی که بیان کننده جایگاه سیاسی زنان عصر پیامبر (ص) باشد هست؟

اگر به وقایع صدر اسلام نگاه شود، به وضوح عیان است که زنان نیز در عرصه های مختلف سیاسی نقش ایفا می کردند، و این ایفای نقش با توجه به شرایط جسمی و روحی زن ها بوده است. نمی شود توقع داشت که زنان چون مردان در میدان جنگ و ... همانند مردان نقش ایفا کرده باشند، ولی به اندازه توانایی خود در عرصه های مختلف حضور داشته اند. نمونه های زیادی بر این مطلب وجود دارد که به بعضی از آن ها اشاره می شود:

موضوع: