زبیر

چرا زبیر از میدان جمل کناره گیری کرد؟

از آن جا که زبیر پسر عمه حضرت علی (علیه السلام) می شد، یعنی مادرش صفیه بنت عبدالمطلب بود، طبق بعضی از نقل ها حضرت علی (علیه السلام) ابن عباس را به سوی زبیر فرستادند و به ابن عباس می فرماید:

موضوع: