خطبه 80 نهج البلاغه

آیا اسناد خطبه 80 نهج البلاغه معتبر است؟ در صورت معتبر بودن مراد از نساء در این خطبه چه کسانی هستند؟ آیا صرفا عایشه مورد خطاب است یا تمام زنان را شامل می شود؟

در اینجا پاسخ های استاد مکارم شیرازی در کتاب «پیام امام»ـ که در واقع شرح کتاب شریف نهج البلاغه است ـ نقل می شود. همان گونه كه در شرح سند خطبه آمده است، على(عليه السلام) اين خطبه را پس از جنگ «جمل» و شکست سپاه عایشه در بصره ایراد فرمودند و در آن به مذمت زنان پرداختند؛ [و من خطبة له عليه السّلام بعد فراغه من حرب الجمل، فى ذمّ النساء ببيان نقصهنّ] سند خطبه

موضوع: