ترور نافرجام

عوامل ترور نافرجام پیامبر(صلی الله علیه و آله) چه کسانی بودند!؟

در رابطه با ماجرای نقشه ترور رسول خدا(صلی الله علیه و آله) توسط عده ای از منافقین، طبق برخی نقل ها این حادثه هنگام برگشت آن حضرت از حجة الوداع بوده است و طبق نقل هایی در زمان برگشت از غزوه تبوک بوده است.

موضوع: