تاریخ تشیع

چرا خاندان ما، مکتب شیعه را پذیرفتند؟ خاندان ايرانی ما، قبل از ورود اسلام به ايران دارای رگه های دينی و مذهبی بودند، لذا مذهب و دين در ايران قدمت بسيار طولانی دارد. از وقتى که اسلام در ایران راه پیدا کرد، به همراه آن اسلام شیعى و اسلام سنى در این سرزمین راه یافتند؛ چون که تشیع و تسنن دو شاخه یا دو قرائت و یا دو جمعیت سیاسى ـ مذهبى، درون خانواده اسلام قرار دارند. امروزه همه شاهدیم که در هر جا اسلام پا گذاشته است، کما بیش دو جریان سیاسى ـ مذهبى مذکور حضور دارند.

موضوع: 

ایرانیان از چه تاریخی شیعه شدند و چگونه تشیع در ایران گسترش پیدا کرد؟ بحث در رابطه با زمان ورود تشيع به ايران و چگونگی شيعه شدن ايرانيان به مذهب تشيع و علل گسترش اين مذهب در بين مردم ايران، نيازمند ارائه و طرح مباحث مفصلی است كه اينجا مجال آن نيست، لذا بنده سعی می كنم در حد امكان به اختصار و انشاءالله مفيد، مطالبی خدمت شما و دوستان عزيز عرض كنم.

موضوع: