امام سجاد (علیه السلام)

آيا از امام سجاد (ع) به غير از صحيفه سجاديه اثر ديگری مانده است؟

علاوه بر «صحیفه سجادیه» کتاب دیگری به نام «رساله حقوق» از امام سجاد (علیه السلام) نقل شده است. این کتاب شریف بارها چاپ شده و شرح های زیادی بر آن نوشته شده است. علمایی که رسالۀ حقوق را در کتاب‌ های خویش نقل کرده‌ اند، عبارتنداز: 1. حسن بن علی بن حسين بن شعبه حرانی (متوفی 381)، در كتاب «تحف العقول» 2. ابوجعفر محمد بن علی بن بابويه قمی، مشهور به شيخ صدوق (متوفی 382)، در سه اثر خود يعنی «من لا يحضره الفقيه»، «الخصال» و کتاب «المجلس» يا «الامالی»

موضوع: