اسحاق انباری

از زندگی و فعالیت های سیاسی اسحاق انباری که از معتمدان امام جواد علیه السلام و از برزگان شیعه است، چه اطلاعاتی در تاریخ وجود دارد؟

«اسحاق انباری» یکی از اصحاب امام جواد (علیه السلام) است، ولی اطلاعات زیادی از ایشان به دست نیامد. مسئله مهمی که در زندگی ایشان است و اصحاب رجال آن را نقل کرده اند، داستان دو شخص به نام ابوالسمهری و ابن ابی الزرقاء است که دراین باره آمده است:

موضوع: