بهشت و شهوت

image: 

آيا در بهشت شهوت وجود دارد؟

شهوت در لغت به معنای اشتیاق نفس به چیزی است(1) اما در اصطلاح اخلاق، به قوه ای در درون انسان گفته می شود که جلب منفعت می کند، در برابر قوه غضب که دفع مفسده می کند. اما در خصوص این که آیا این قوه در بهشت همراه انسان هست یا خیر باید به چند نکته توجه بفرمایید: نکته اول: انسان با تمام هستی خود محشور می شود و خواسته ها و تمایلات ذاتی انسان، جزئی از هستی او هستند و از او جدا نمی شوند بنابراین روز قیامت هم با او خواهند بود.(2) نکته دوم: این که باید توجه کرد که شهوت و غضب دو نیرو جاذبه و دافعه هستند که به درستی در نهاد بشر گذارده شده اند، یعنی اصل این گرایش ها مطلقا مذموم نیستند، آنچه که مذمت شده افراط و تفریط در آنهاست، نه وجود آنها. قرآن کریم می فرماید انسان نباید تابع شهوات شود(3) اما اگر شهوات تابع انسان و عقل باشند در جای خود بوده و نیکو خواهند بود. البته گاهی شهوت به معنای افراطی آن به کار می رود که کاملا مذموم است، مانند شهوت مال، شهوت مقام، شهوت شهرت و...؛ بله شهوت به این معنا در بهشت وجود ندارد، اما شهوت به معنای میل جنسی و مانند آن که هم می توان خیر باشد و هم شر قطعا وجود دارد، منتهی از افراط و تفریط در بهشت خبری نیست. نکته سوم: معاد جسمانی و نعمت های مادی بهشت که در قرآن تبیین شده نشان می دهد در بهشت شهوت وجود خواهد داشت، وگرنه اگر انسان از میوه ها و غذاهای بهشتی و همسران بهشتی لذتی نبرد، خب بود و نبود این بهشت چه فرقی می کند و این چه پاداشی خواهد بود؟ خود قرآن کریم برای بیان گرایش های اهل بهشت همین تعبیر، یعنی از مشتقات واژه «شهوت» را به کار برده است: «لَكُمْ فيها ما تَشْتَهي‏ أَنْفُسُكُم‏»؛ براى شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است‏.(4) «تشتهی» از همان واژه شهوت است، میگوید هرچه که اشتهای شما به آن تمایل پیدا کند در بهشت برایتان مهیاست.

پی نوشت ها:

1. فيومى، أحمد بن محمد، مصباح المنیر، موسسه دار الهجرة، چاپ دوم، 1414ق، قم، ج2، ص326.

2. طباطبایی، محمد حسین، الانسان و العقیده، مکتبة فدک، چاپ دوم، 1428ق، قم، ص111.

3. نسا:27/4؛ مریم:59/19.

4. فصلت:31/41.

http://http://www.askquran.ir/showthread.php?t=59221&p=878421&viewfull=1#post87

موضوع: