مَلک مقرّب

موضوع: 

مقرب ترين ملائكه در نزد خداوند چه نام دارد؟

آیت الله ناصری می فرمودند جبرائیل یکی از مقرب ترین ملائک الاهی است؛ نام جبرئیل در قرآن سه بار در آیات مدنی آمده است.(1) به وظیفه اصلی جبرئیل، یعنی پیام آوری وحی، در آیه «... نَزَّلَهُ عِلی ' قَلْبِکَ ...»(2) تصریح شده است، هر چند درباره کیفیت انتقال و نزول وحی میان متکلمان اختلاف نظر وجود دارد.(3)
در قرآن تعابیر دیگری نیز هست که مفسران آن ها را ناظر به جبرئیل دانسته اند، از جمله «الرّوح الأمین»(4) که حاکی از امانت داری او در رساندن وحی است؛ «رسولٍ کریم»(5) که بر خصلت های نیک وی دلالت دارد؛ «شدید القوی» و «ذومِرّة» و «ذی قوّة»(6) که بیان کننده توانمندی و قدرت بر انجام اوامر الاهی است؛ «مَکین» و «مُطاع»(7) که از جایگاه و منزلت ویژه او نزد خداوند و دیگر فرشتگان حکایت می کند؛ «روح القدس» در «قُلْ نَزَّلَه رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّکَ...»(8) با آیه «قُل مَنْ کانَ عَدُوّاً لِجِبریلَ فَاِنَهُ نَزَّلَهُ عَلی قَلِبکَ بِاذِنِ اللّهِ...»(9) که صراحتاً تنزیل قرآن را به جبرئیل نسبت داده، مطابقت دارد.

__________
(1) بقره/97، 98؛ تحریم/ 4.
(2) بقره/ 97.
(3) فخررازی، ج 2، ص 32؛ صدرالدین شیرازی، ج 1، ص 296 ـ 301.
(4) شعراء/ 193.
(5) حاقه/ 40 و تکویر/ 19.
(6) نجم/ 5 - 6 و تکویر/ 20.
(7) تکویر/ 20 - 21 .
(8) نحل/ 102.
(9) بقره/ 97.

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=22952&p=799877&viewfull=1#post79...