بهشت و آشپزی

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

یکی از نعمت های بهشتی گوشت های بریان و کباب شده است، پخت این گوشت ها با چه کسی است؟

پاسخ:
مالک و صاحب امر قیامت خداوند است: «وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّه» یا «الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّه».
امر خداوند نیز "کُن فَیَکون" می باشد، همان طور که در آخر سوره یس می خوانیم: «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون»؛ زمانی که خداوند چیزی را اراده کند بلا فاصله محقق می شود.(1)
پس در قیامت آشپزی لازم نیست، چرا که در آن جا با اراده چیزی هم زمان محقق می شود. و مؤمنان هر لذتی که اراده کنند و دلشان بخواهد همان لحظه در برابر آن ها مهیا می شود.
متد و روش دنیا در آماده کردن غذا و امور دیگر در آن جا نیست.

______
(1) یس/ 82.

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=33904&p=738159&viewfull=1#post73...