فرق امید و خیال پردازی

موضوع: 

بین امید و خیال پردازی چه فرقی وجود دارد؟

امید و آرزو دو گونه است، امید و آرزویی که پشتوانه عقلی و دینی دارد و باعث ترقی و رشد است؛ و امید و آرزویی که دست نیافتنی، غیر منطقی و از روی هوی و هوس است. امید به معنای دوم، همان چیزی است که از آن تعبیر به «خیال پردازی» می شود.
امید کاذب، یا امید خیال پردازانه، به امیدهایی گفته می شود که طولانی و دور از دسترس باشند، دور از توان، درک و به دور از ظرفیت انسان باشند. حتی ممکن است، امیدی دست یافتنی باشد، اما با پایمال کردن حقوق افراد، یا ظلم به نفس خویش بدست آید. لذا پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ‏ الْأَمَلِ‏ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ‏ الْأَمَلِ‏ فَيُنْسِي الْآخِرَة»؛ من از دو چیز بر امتم خیلی نگرانم که باعث هلاکت آن ها خواهد شد، یکی تبعیت از هوی و هوسشان، دوم «امید و آرزوهای بلند». تبعیت از هوی، انسان را از فهم حق باز می دارد، آرزوهای بلند و دست نیافتنی باعث فراموشی آخرت می شود.(1)

ــــــــــــــــــ
(1) المحاسن، ج 1، ص 211.

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=46145