آخرین جمع بندی ها

گناه تهمت و سکوت در برابر آن

اگر کسی به دیگران تهمت بزند، جزای وی چیست؟ وظیفه افرادی که تهمت را می شنوند چیست؟ در صورتی که...

چرا روز قیامت؟

چرا باید روز قیامت وجود داشته باشد؟ انسانی که به صورت 100 درصد ساخته خداوند است و هیچ سلول...

رجعت، امت های مسلمان

امتهای دیگر، زندگی کردند و از دنیا رفتند، حتی اصحاب حقیقی رسول الله(صلی الله علیه و آله) هم از...

خواندن هفتاد بار «حمد»

در روایتی از امام جعفر صادق(ع) دیدم که فرمود: «اگر ۷۰ بار سوره فاتحه را بر جنازه ای خواندی و...

روزه مصداق صبر

منظور از تطبیق کلی بر مصداق بارز، که در تفسیر است چیست؟ مانند این که تفسیر صبر به روزه، از باب...

قرآن، شهاب سنگ و شیاطین

در چند آیه قرآن بر رانده شدن شیاطین جن پس از ورود به آسمان ها و استراق سمع آن ها اذعان شده، که...

اصحاب اعراف

با توجه به آیه 48 سوره اعراف، اعراف چیست، کجاست و اصحاب اعراف کیانند؟ بطور کلی در باره آیه...

خمس در زمان غیبت

مالک خمس کیست و تکلیف خمس در زمان غیبت بر اساس فتوای متقدمین (همچون شیخ مفید) و متاخرین شیعه...