آخرین جمع بندی ها

نذر سفره اهلبیت(ع)

فلسفه نذر سفره اهل بیت (علیهم السلام) چیست و چه آدابی دارد؟ اصل اطعام و سیر کردن مومن و...

دعای استغفار

دعای هفت بند چیست و متن آن را بنویسید؟ استغفاری به اسم هفت بند از حضرت چیزی نقل نشده و...

نیروی حضرت داود(ع)

نیروی حضرت داود (علیه السلام) چگونه بود؟ این ویژگی حضرت را معرفی کنید. حضرت داود (علیه...

لبابه، همسر حضرت عباس(ع)

«لبابه» همسر حضرت عباس (علیه السلام) که بود؟ همسر حضرت عباس (علیه السلام) نامش «لبابه» بود...

کمال زن و مرد

آیا مسیر کمال زن و مرد یکسان و برابر قرار داده نشده و با یکدیگر متفاوت است؟! در پاسخ به...

اختصاص «امیرالمؤمنین» به علی(ع)

چرا لقب «امیر المومنین» اختصاص به حضرت علی(علیه السلام) دارد؟ این لقب برای حضرت علی(علیه...

مدفونین در حرم عسکریین

چند نفر در حرمین عسکریین دفن هستند؟ اولیای الهی که در حرم سامراء دفن هستن عباتند از: یک:...

عثمان ابن مظعون

عثمان بن مظعون که بود و چه شخصیت ممتازی داشت؟ عثمان بن مظعون یکی از صحابه پیامبر (صلی الله...