پرسمان بدون مرز 2 ۞ پرسمان قرآنی نماز ۞

image: 
"ویترین کانون گفتمان قرآن" تقدیم میکند.
 

شماره دوم از پکیج پرسمان بدون مرز نرم افزاری تهیه شده از کتاب "پرسمان قرآنی نماز" کاری از مرکز فرهنگ و معارف قرآن می باشد که به سفارش کانون گفتمان قرآن تهیه و طراحی شده است.
از امکانات این برنامه میتوان به انواع جستجو : جستجو در متن ، جستجو در سوالات و جستجو در کل متن کتاب ، خصوصی کردن تنظیمات ، معرفی مراکز پاسخگو و ... اشاره کرد.

 

 

دانلود پرسمان بدون مرز 2 --> "پرسمان قرآنی نماز"